Avís legal, condicions d'utilització i política de cookies


Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable del tractament: BAGI
ASSOCIACIO BUSINESS ANGELS GIRONA - G72617335

Finalitats del tractament Pàgina web informativa

Gestió de consultes a través de formularis.
Informació d'esdeveniments, fòrums i conferències.
Informació a través d'articles i / o premsa.
Gestió de Newsletter

Legitimació del tractament Consentiment exprés de l'interessat.
Interès legítim per al tractament de dades.

Compliment d'obligacions legals.

Conservació de les dades Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb les finalitats recollides, així com per al compliment de les obligacions legals. Destinataris En alguns casos, quan sigui necessari, BAGI , cedeix dades dels usuaris a tercers i quan hi hagi una obligació legal.

Drets dels interessats Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional.


INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableixen els arts. 13 i 14 del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, "RGPD"), i els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals (en endavant, "LOPDGDD"), pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades, l'informem dels punts següents.


Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Les dades de caràcter personal que ens ha subministrat en aquesta i altres comunicacions amb vostè seran objecte del Registre d'Activitats del Tractament de responsabilitat:

ASSOCIACIO BUSINESS ANGELS GIRONA.
POETA MARQUINA Nº 2 PAL, GIRONA
Correu electrònic: INFO@BAGI.CAT

Pàgina web principal: https://BAGI.cat
Perfils en xarxes socials:
Twitter https://twitter.com/xarxabagi
Facebook https://facebook.com/xarxabagi
Linkedin https://linkedin.com/xarxabagi


Quina presència té BAGI a les xarxes socials?

BAGI, compta amb els següents perfils a les principals xarxes socials d'Internet (Twitter,  Facebook, Linkedin).
Es reconeix com a responsable del tractament de les dades dels seus usuaris, seguidors, o persones que realitzin comentaris a través de les mateixes. Així mateix d'acord amb la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic BAGI s'exonera de qualsevol tipus de responsabilitat derivada per comentaris dels usuaris i seguidors a les seves xarxes socials.
BAGI, podrà utilitzar els perfils descrits anteriorment per informar els seus usuaris de temes que consideri a nivell informatiu, de qualsevol tipus d'esdeveniments, en qualsevol xarxa social.
BAGI , compta amb una newsletter informativa per interès dels usuaris de la pàgina web, els quals sempre poden deixar de rebre informació i donar-se de baixa a través del correu electrònic INFO@BAGI.CAT


Quines dades personals recopilem?

Les dades personals que l'usuari pot arribar a proporcionar:
• Nom i cognoms.
• Número de telèfon i adreça de correu electrònic.
• Assumpte i missatges.

Qualsevol altra informació o dades que decideixis compartir amb nosaltres. En alguns casos, és obligatòria la complimentació del formulari de registre per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web; així mateix, no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa i la impossibilitat de subscriure, registra't o participar en qualsevol de les promocions en què se sol·licitin dades caràcter personal


Per què i per a què tractem les vostres dades?

Depenent de les finalitats necessitarem tractar unes dades o altres, que en general seran, segons el cas, les següents:

• Pàgina web informativa de tota la informació que l'empresa consideri d'interès per als seus usuaris.

• La recollida i el tractament automatitzat de dades a través de la pàgina web es realitzarà a través dels diferents formularis, tant de consulta com d'informació, enfocada principalment a persones del sector.

• Les dades personals tractades per BAGI , Seran les facilitades pel propi usuari. En el cas que s'hagin de dur determinades cessions de dades perquè BAGI  dugui a terme la prestació encarregada seran les permeses per la llei o les necessàries per a la prestació dels serveis, a més seran degudament informades als usuaris.

• La gestió dels usuaris a través de la pàgina web així mateix com la convocatòria d'esdeveniments, conferències i participació en fòrums.

Informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del registre com a usuari formaran part del Registre d’inverors, que s'actualitzarà periòdicament d'acord amb el que estableix el RGPD i en la LOPDGDD, atès que s'han adoptat totes les mesures de seguretat pertinents en aquest sentit.

S'informa a l'usuari la possibilitat de retirar el consentiment en el cas que s'hagi atorgat el mateix per a alguna finalitat específica, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.


Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

El tractament de les teves dades pot fonamentar-se en les següents bases legals:

• Consentiment exprés de l'interessat per a l'enviament d'informació i consultes per als formularis de contacte i el d'unió a la xarxa.

• Interès legítim per al tractament de dades dels nostres clients en accions de màrqueting directe.

• Compliment d'obligacions legals per a prevenció del frau, comunicació amb autoritats públiques i reclamacions de tercers.


Quant de temps conservem les teves dades?

El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per complir amb la finalitat de la seva recollida, així com per al compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades. Sense perjudici de la conservació sigui necessària per a la formulació, l'exercici o la defensa potencials reclamacions i / o sempre que ho permetés la legislació aplicable.

BAGI  es compromet a cessar el tractament de les dades personals quan hagi finalitzat el termini de conservació.


A què destinataris es comuniquen les teves dades?

A manera general, BAGI, no cedirà les dades personals a terceres parts, excepte en aquelles situacions on sigui obligatori per llei o s'hagi externalitzat algun servei per al normal funcionament de l'empresa. Així mateix, aquesta cessió serà informada a l'interessat a través de les clàusules de consentiment establertes per la normativa en protecció de dades.

BAGI , procura garantir la seguretat de les dades personals quan s'envien fora de l'empresa i s'assegura que els tercers proveïdors de servei respecten la confidencialitat i compten amb les mesures adequades per protegir les dades personals. Aquests tercers tenen l'obligació de garantir que la informació es tracta d'acord amb la normativa de privacitat de dades. En alguns casos, la llei pot exigir que es revelin dades personals a organismes públics o altres parts, només es revelarà l’estricament necessari per al compliment d'aquestes obligacions legals.

 
On s'emmagatzemen les dades?

Amb caràcter general, les dades s'emmagatzemen dins de la UE.  


Quins drets et assisteixen i com pots exercir-los?

Vostès poden dirigir les seves comunicacions i exercitar els seus drets mitjançant una petició en el següent correu electrònic: INFO@BAGI.CAT

En virtut del que estableix la normativa en protecció de dades pots sol·licitar:

Dret d'accés: pots demanar informació de les dades personals que disposem sobre tu.

Dret de rectificació: pots comunicar qualsevol canvi en les teves dades personals.

Dret de supressió i l'oblit: pots sol·licitar l'eliminació previ bloqueig de les dades personals.

Dret de limitació al tractament: suposa la restricció del tractament de les dades personals.

Dret d'oposició: pots retirar el consentiment del tractament de les dades, oposant-se a que se segueixin tractant.

Dret a la portabilitat: en alguns casos, pots demanar una còpia de les dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica per a la seva transmissió a un altre responsable.

Dret a no ser objecte de decisions individualitzades: pots sol·licitar que no es prenguin decisions que es basin únicament en el tractament automatitzat, incloent l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o afecti significativament a l'interessat.

En alguns casos, es podrà rebutjar la sol·licitud si demanes que s'eliminin dades necessàries per al compliment d'obligacions legals. Així mateix, si tens alguna queixa sobre el tractament de les dades pots presentar una reclamació a l'autoritat de protecció de dades.


Qui és el responsable de l'exactitud i veracitat de les dades facilitades?
L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant BAGI  de qualsevol responsabilitat referent a això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

BAGI no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació.

BAGI es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. Es exonera BAGI de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per BAGI sempre que aquesta procedeixi de fonts alienes a BAGI .


Com tractem les dades personals dels menors d'edat?

Com a regla general, BAGI  no utilitza dades de menors en els seus serveis, atès que els mateixos van dirigits a majors d'edat. En el supòsit que es tractin dades de menors per a serveis puntuals, els mateixos es sol·licitaran la conformitat dels pares o representants legals per a la recollida de les dades personals o, si escau, per al tractament automatitzat de les dades en els termes que assenyala la normativa vigent.


Quines mesures de seguretat apliquem per protegir les teves dades personals?

BAGI  ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i procuren instal·lar aquells mitjans o mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a BAGI.


Com utilitzem les galetes?
El lloc web i les xarxes socials de BAGI utilitzen galetes, als efectes d'optimitzar i personalitzar la navegació pel mateix. Les cookies són fitxers físics d'informació que s'allotgen en el propi terminal de l'usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per facilitar la navegació de l'usuari pel portal i optimitzar l'experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les galetes poden ser compartits amb els creadors de les mateixes, però en cap cas la informació obtinguda per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que puguin identificar a l'usuari. No obstant això, si l'usuari no desitja que s'instal·lin cookies al seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d'aquests arxius. Per a més informació consulteu la nostra Política de Cookies.


Pot modificar la política de privacitat?

Aquesta política de privacitat pot modificar-se. Et recomanem que revisis la política de privacitat amb certa periodicitat.POLÍTICA DE COOKIES

En compliment amb el deure d'informació recollit en l'apartat 2n de l'article 22 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, la present clàusula de cookies té per finalitat informar els usuaris de manera clara i precisa sobre les cookies que utilitza el domini web de ASSOCIACIO BUSINESS ANGELS GIRONA

Una galeta és un fitxer de mida petita que els llocs web envien al navegador i descarreguen en el seu ordinador. Les cookies permeten que la pàgina web emmagatzemi i recuperi la informació sobre la seva visita, com l'idioma si es el cas i altres opcions, per tal de millorar els serveis que s'ofereixen i contribuir a tenir una millor experiència en la navegació per l'usuari.

Al portal web s'utilitzen diferents tipus de galetes amb diferents finalitats, a continuació s'enumeren les galetes emprades:
TÍTOL DE LES COOKIES
PROPÒSIT
GESTIÓ
TIPUS


Google Analytics _ga, _gat, _gtag_UA, _gid
Permeten fer el seguiment del lloc web mitjançant l'eina Google Analytics, que és un servei proporcionat per Google per obtenir informació dels accessos dels usuaris als llocs web.


Galetes propietat de tercers Cookie de Google
_lang La seva finalitat és utilitzar i mantenir i recordar l'idioma actual en què navega l'usuari. Galetes propietat de tercers Cookie de Google

Aquest quadre informatiu s'actualitzarà en la mesura que canviïn els serveis oferts en aquest lloc web.


Com modificar la configuració de les galetes

L'usuari pot restringir, bloquejar o esborrar les galetes de BAGI qualsevol altra pàgina web utilitzant el seu navegador. A cada navegador l'operativa és diferent, pot trobar com fer-ho al menú d'ajuda del seu navegador, en el qual s'estableix el procediment per a la seva eliminació. Per a més informació pot accedir a les següents pàgines web:

• Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es

• Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias

• Safari:
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac

• Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

És possible que al desactivar les cookies la pàgina web no funcioni correctament o no pugui accedir a determinades funcions de la mateixa.

Última actualització 11 de juny de 2023

estem en contacte

ens trobaràs

Plaça Poeta Marquina 2
17002 - Girona

els nostres emails

Si vols invertir en Startups  inversors@bagi.cat

Si vols presentar a inversors
emprenedors@bagi.cat

Per altres temes
info@bagi.cat